Nytt i version 5.

Programmet är helt omarbetat med ny layout som gör att du kommer åt det mesta direkt i huvudbilden.

Fungerar på MAC (Intel och M1).

Register för avsändare.

Enklare att arbeta med. Det går nu att söka/lägga till avsändare, mottagre och gods direkt i dokumentet.

Enkelt att uppdatera från tidigare versioner. Finns det en tidigare version installerad så får du en fråga om du vill uppdatera den. All data från den gamla versionen flyttas då över. Det gåt även att ange sökväg manuellt till en gamal version.

Version 5 kan vara installerad samtidigt som tidigare versioner.

För ökad säkerhet så är installationsfilerna signerade och hämtas från Microsoft App Store eller Apple Store.

Snabbare utskrift då alla sidor skrivs ut i en följd.

Det går att ange antal decimaler för summa vikt/volym.

Windows register används inte villket gör att man slipper problem med behörighet som felmeddelandet "Failed do create key"